Изгарящ изгрев

Горски изгрев
Горски изгрев

Morandi – Colors

Красив изгрев в очите ти,
гори като пламък.
Красиви цветове вътре в мен,
викат името ти.
Ти дойте при мен
като летен дъжд,
облечена само с твоята любов.
Не мога да обясня тръпките, които ме полазват
когато казваш името ми.
Блестящи дъги в душата ми.

Красив изгрев в очите ти,
гори като пламък.
Красиви цветове вътре в мен,
викат името ти.
Красив изгрев в очите ти,
гори като пламък.
Красиви цветове в мен.

Tя ме отнася като океанска буря
и си движи устните, за да каже:
Не се страхувай. Ето ме изгубен в очите ти,
за да бъда намерен отново,
защото ти промени живота ми днес.