Лилав залез

Лилав залез

Понякога природата ни дарява с чудни цветове по небето. Лошото е, че не винаги имаме време да ги загледаме и да им се полюбуваме…