Мост в планината

Мост в планината
Мост в планината

Страхотно е нали? Би било хубаво и в България да има такива красиви мостчета и чисти рекички. Да се надяваме все някога планинския туризъм да процъвти при нас 🙂