Планинска чистота

Планинска чистота
Планинска чистота

И над облаците има живот, но не е така мръсно както под облаците. Сякаш хората, които живеят в планината знаят, че трябва да се пази чиста природата, за да може тя да ти се отблагодари.