Стар мост

Стар мост
Стар мост

Под моста Мирабо минава Сена
и нашата любов.
Да я зова ли в спомен въплътена.
Бе всяка мъка от възторг сменена.

Иде нощ минути отброявам,
дните отминават аз оставам.

Да постоим така ръка в ръката
ръцете ни са мост
под който преминавайки се мята,
от погледи преситена водата.

Иде нощ минути отброявам,
дните отминават аз оставам.

Вълната никога не се обръща
тече и любовта,
а мудност на живота е присъща,
а пък надеждата е тъй могъща.

Иде нощ минути отброявам,
дните отминават аз оставам.

Назад не тръгва нашата вселена
и с любовта е тъй –
не би могла да бъде възкресена.
Под моста Мирабо минава Сена

Иде нощ минути отброявам,
дните отминават аз оставам.

Източник: zero.blog.bg