Убежището

Убежището
Убежището

Според пирамидата на потребностите на Ейбрахам Маслоу нуждата от подслон е втората по важност потребност на човека, предшествана от физиологичните нужди. Когато един човек има подслон над главата си, това значи, че той се движи нагоре в йерархията и се развива като личност.